על פי דו"ח החשב של משרד הבריאות, הסתכמו הוצאות בתי החולים הכלליים והתאגידיםהרפואיים הצמודים להם בגין רשלנות רפואית ב-154 מליון ש"ח לשנת 2008. מדובר בעליה של כ-7% ביחס לשנת 2007.

ממצא זה עולה מהדו"ח השנתי של משרד הבריאות אותו מפרסם מדי שנה החשב.מדובר בעליה מתמדת ורציפה מאזשנת 2003.

הדו"ח המלא יתפרסם בעודמספר שבועות באתר משרד הבריאות.

עו"ד ד"ר אורי גינזבורג (MD)